АБУ КОДЗУВ МЕ...
Абу кодзув ме. Шуся тан, му вылас, морт, Аслам врагъяслы — враг, Аслам ёртъяслы — ёрт. Абу кодзув ме. Сӧмын тай бур йӧзлы пыр Тшӧтш и ме понда Югыдыс вичмӧ, оз быр. Абу кодзув ме. Мыйла нӧ, сідзкӧ, ме рад Локтысь нэмъяслы югзьӧдны Ассьыным кад? Абу кодзув ме. Югыдсӧ аслым ог видз. Му выв колигӧн Вевъяла шуны мед сідз: «Ӧтчыд волі. И, кольӧ кӧть нэм бӧрся нэм, Некор мӧдысь не чужны, Не югъявны мем».
Гижӧд
Абу кодзув ме...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1