МЫЙ НӦ, НЫВЪЯС...
Мый нӧ, нывъяс, мый нӧ, шаньяс, Тӧлк вылӧ тай некыдзи ог во. Вӧлісны и менам шондібанъяс, Сӧмын некоді эз ло. Гуляйті ме ӧти нывкӧд, Тувсов ласта вывті ветлім дыр. Дӧзмис нылыс: «Шу тэ, зонмӧй, кыв кӧть, А то ышлолалан пыр». Мӧд том нывлы гожся рытӧ Мыччи катшасинъясысь букет. Скӧрмис нылыс: «Водзсӧ вӧлін кытӧн? Косьмӧм дзоридз он жӧ сет!» Коймӧд нывлы арся войӧ Вашниті, мый таті висьӧ со. Вочавидзис нылыс меным збоя: «Висьыськӧд мен шуд оз ло». Кытчӧ воштыны мен юрӧс? Ывла вылын бушколалӧ тӧв. Мый нӧ, нывъяс, мый нӧ сэсся, буръяс, Мый нӧ оланныд ті чӧв?
Гижӧд
Мый нӧ, нывъяс...

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1