* * *
Сӧмын ӧтчыд вочаасьлі тэкӧд, Войпуклі дзик ӧтчыд. Но он вун. И тэ бӧрся со век ӧд Паметьнам ме вӧтча. Тӧда эськӧ, талун тӧда стӧча: Вояс пырыс ылӧ Нуис тэнӧ поезд. Но — мый вӧчан? — Сьӧлӧм тэнӧ кылӧ. Быттьӧ думнам век на тэнӧ кора. Думсьыд ӧмӧй пышъян? Быттьӧ век на тамбур ӧдзӧс дорын Ӧвтчӧ тэнад чышъян. Асыввылӧ мунін тэ. Сідз колӧ. Тэнад — аслад олӧм. Сэні кыптысь шонді-й татчӧ волӧ, Тэсянь вайӧ чолӧм. Вояс, вояс... Кыдз нин кадыс рӧдтӧ Тэд, роч аньлы, сэні? Ог нин шу, мый радейта. А прӧстӧ Пыдди пукта тэнӧ.
Гижӧд
Сӧмын ӧтчыд вочаасьлі тэкӧд...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1