***
И берегӧ, и сьӧлӧмӧ Садьмӧм гыыс кучкис. Ми тэкӧд пыжӧ сӧлімӧ — Кыкнад кывтны лючки. Ог ӧкмыс ва да му сайӧ — Быдӧнлы ог шуӧ, — Но, кытчӧ колӧ, мусаӧй, Кывтам тувсов юӧд. Кык берег. И ми кыкӧнӧсь. Сӧмын юыс ӧти. А мукӧд ныв-зон кытӧнӧсь — Веськодь меным ӧні. Ӧд тэ да ме — ми ӧтнаным. Тэн и мен со долыд, Ӧд тэ да ме — ми ӧтлаын. Шогыс мед оз волы! А эсійӧ веж вӧр діыс Юасьны мӧй кутас, Тэ кыасьыс-ӧ гӧрдӧдін Либӧ аслад шудысь?
Гижӧд
И берегӧ, и сьӧлӧмӧ
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1