МЕДЫМ...
Лайкыд ру, тэ татысь кеж вай, Асьтӧ, кымӧр, бокӧ ну, Медым тыдаліс мен Эжва — Тшӧтш и менам муса ю; Медым шонді, быттьӧ лэбач, Ягъяс сайсянь качис сідз, Мый и юлы содтіс эбӧс, Коді асьсӧ весь оз видз; Медым татчӧс сьыланкывйыс, Кодӧс сьыліс Вера пӧч, Бара босьтіс менӧ сывъяс, Кывзі-кывзі — и эг пӧт; Медым уджач, кыпыд зонмыс, Коді ёртӧн лоис мен, Оліс-сӧвмис, оліс-ёнмис, Вӧлі шуда тан и сэн; Медым сьӧлӧм вылын югдіс, Асшӧр вынсӧ кыліс лов, Ковтӧг нетшкысьӧмысь дугдіс, Колан тӧждлунысь эз пов.
Гижӧд
Медым...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1