* * *
Ме ӧні быттьӧ торъялӧма сыысь, Ас Кыдзкар сиктысь. Ӧні — карса морт. И сӧмын оз вун мамлӧн шоныд сывйыс Да дед гу весьтын асъя кыа борд, Да сиктсӧветным вылын ӧвтчысь флагыс, Код йиджтӧма землякъяслысь пӧсь вир, Да сиктысь муртса вешйыштӧм веж ягыс, Кӧн лэбачлӧн да зверлӧн асшӧр мир, Да рытгорувнас балалайка шыыс, Кор ньылӧм петтӧдз ворсӧ Никанор, Да выльӧн панӧм керкаясыс, мыйысь И водзӧ вылӧ надея оз ор. Зэв унатор на лыддьӧдлыны сюрас, Но тӧлкыс абу да и лоӧ дыр. И Кыдзкар сикттӧг эм зэв уна бурыс, Да Рӧдинаӧй сытӧг абу тыр.
Гижӧд
Ме ӧні быттьӧ торъялӧма сыысь...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1