***
Пукалӧны дедъяс Рытын кильчӧ вылын. Важъя вальсъяс гудӧк Кӧнкӧ ворсӧ ылын. Пукалӧны дедъяс. Быдӧн мыйкӧ зумыш. Сӧмын гортӧ мунны Некод на оз думышт. Рытъя шонді югӧр Мыджсис сигӧр помӧ... Збыль мӧй коркӧ дедъяс Вӧлісны жӧ томӧсь? Томлуннысӧ налысь Казьтіс гудӧк шыыс. Кильчӧ вылын дедъяс Чӧв усины сыысь.
Гижӧд
Пукалӧны дедъяс...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1