КОММУНИСТЪЯС
Коммунистъяс — шудсӧ пестысь йӧз, Шудыслы ӧд некор оз ло дзескыд. Абу дзик быд пӧрйӧ енэж лӧз, Но век бурӧ эскы. Коммунистъяс! Наӧн кыптӧ нэм. Сӧмын накӧд, кытчӧ колӧ, воан. Вежӧрыд кӧ шань да сьӧлӧм эм, Ставсӧ гӧгӧрвоан. Кӧні правда — джынъя, кӧні — тыр, Пырсӧ, вермас лоны, он и казяв. Кадыс, збыльсӧ эрдӧ мыччигтыр, Лӧжлысь гӧрӧд разяс. Коммунистъяс отсаласны тэд Аддзыны и эсійӧс, и тайӧс. Овлӧ сьӧкыд? Кокниа оз шед Сьӧлӧмбердса Майыс. Кадыс, ёртъяс, кыӧ асшӧр висьт, — Коммунистъяслӧн бур уджысь кыӧ. Менам батьӧ вӧлі коммунист — Меным лоны сыӧн.
Гижӧд
Коммунистъяс
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1