АВГУСТ
Югыд войяс мунісны тась ылӧ. Пемыд пиас туйсӧ воштіс тӧв. Еджыд руыс петіс берег вылӧ. Гӧгӧр чӧв. Ак, гӧгӧр кутшӧм чӧв! Кадыс мӧдіс катовтчыны арлань. Шуӧны, мый таво няня во. Бара тӧлысь, быттьӧ пӧчлӧн чарла, Рудзӧг муяс весьтын ӧшйис со. Сюрас на и чарлалы тан делӧ, Но сы йылысь сьывны дугдам вай. Кылам нин ми ставӧн, кыдзи келӧ Зарни гыяс костті чож комбайн. Быдӧнлы зэв шоныд аслас думысь. Эз на бара сямным миян быр. Август, август. Сэтшӧм сійӧ зумыш: Страдна водзын ыджыд тӧждӧн тыр.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1