ВОЙЯСЫС КУЗЬӦСЬ
Войясыс лоисны кузьӧсь, Кӧч бӧж кодь дженьыдик — луныс. Пармаыс ланьтӧма-узьӧ, Лым пиӧ вӧр-ваыс суніс. Шочаник мыччысьлӧ шонді, Ёнакодь дышалӧ сійӧ, Сы моз жӧ дышавны понді, Ог босьт тай ачымӧс киӧ. Тӧв шӧрыд — медся лёк кадыс, Сы дорӧ некыдз он велав, Быдмигӧн вӧлі тай радыс: Мыйта кӧть лым пиас келав. Ӧні кӧть дась да ог вермы Ывлаӧ весигтӧ петны, Пӧрысьлы мый сэсся керны: Мӧвпъястӧ гартны да летны. Войясыс ӧні зэв кузьӧсь, Шондіыс оз шонты Мусӧ, Пӧрысьлӧн ловйыс тшӧтш мудзӧ, Виччысян тувсовъя русӧ.
Гижӧд
Войясыс кузьӧсь
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1