ВОЧА КЫВ
Октябрӧдз пармаын муртса на катшкӧдчӧм кывліс. Муртса на полігтыр вӧр пӧвстын вӧр пӧтка сьывліс, Эз вермыв джуджыд сук пармаыд сывлыны-небзьывны. Эз вӧвлы пӧткалӧн вӧляыс вылӧджык лэбзьывны, — Жугыля да нораник сьывлісны, Куткырӧн тай овлісны-вывлісны. Октябрлӧн югыд гӧрд югӧрыс сявкнитіс-усис, Пемыд сьӧд пармаын олӧмыс вӧрзьӧдчис, пузис, Садьмисны пӧткаяс, варышъяс бордъяссӧ швачкисны, Котсьӧмӧн, сьылӧмӧн, горзӧмӧн вылӧ пыр качисны — Пальӧдісны пармалысь ойбырсӧ, Садьмӧдісны уджалысь войтырсӧ. Варышъяс чукӧрас дас во ме лэбалі ачым, Кодсюрӧ шуӧны: ёна нин вылӧ пӧ качин... Кыпті кӧ — кыпті ме Октябрса гы костӧ сунӧмӧн. Сямми кӧ — сямми ме Ве-Ка-Пӧ туй кузя мунӧмӧн. Ас вӧсна ме шочджыка нетшкысьлі, Мырсьысь йӧзӧс кыпӧдны тӧждысьлі. Мед эськӧ кыпӧдчас культура миян! Мед эськӧ суам ми мукӧдӧс сійӧн! Мед эськӧ инас жӧ сьӧлӧмсянь сиӧм — Восьлалӧй югыдлань, пармаса пиян! Выль коми гижысьяс кыптӧны, Кылам нин: локтӧны, зыпкӧны, — Кыпалас, кыпалас комилӧн олӧмыс-вылӧмыс. Паськалас, паськалас выль нога сьылӧмыс.
Гижӧд
Воча кыв
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1