ВИТ
Пӧсь виртӧ пузьӧд, пальӧд ойбыр,
Мед сьӧлӧм ӧзйӧ биын моз!
«Интернационал»
Витысь нин му Шонді гӧгӧр гӧгӧртіс; Вит гырысь кутш Кытшовтіс му гӧгӧр. Кутшъяскӧд лэбалісны, Тыв бордъяс видлалісны, Кывзісны, велӧдчисны, Лэбан туй видзӧдісны Томджык лэбачьяс — Повтӧм варышъяс. «Волас на кад, — Сёрнитісны варышъяс, — Кыпӧдчам ми, Повтӧм лэбач котыръяс, Кутшъясысь вылӧджык на, Лэбзям ми ылӧджык на!..» Кутшъяслы варышъяскӧд Сюзьяс сьӧд кырнышъяскӧд Лёкысь курксісны: «Ставыс эштӧма!» Бергӧдчӧ му Шонді гӧгӧр сувтлытӧг; Лэбӧны век Вына кутшъяс шойччывтӧг. Ёнмӧны варышъяс, Сӧвмӧны лэбачьяс, — Кутшъяскӧд выліті Тшӧтш найӧ шывгӧны Шудлань, долыдлань, Югыд шонділань.
Гижӧд
Вит
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1