ӦНІЯ ГАЗЕТ
Кутшӧма му вылын олӧмыс мунӧ, Кӧні мый вӧчӧны, — Та йылысь вочасӧн пыр лунысь лунӧ Газетӧ лэдзӧны. Газетыд — рӧмпӧштан: тыдалӧ сэтысь Мувывса олӧмыс. Газетыд — юӧртысь, бур мывкыд сетысь, Оланног нуӧдысь. Газетыд — велӧдысь, морттуйӧ воштысь, Синъястӧ восьталысь, Лёк олӧм дивитысь, бур олӧм ошкысь, Веськыда висьталысь. Кывзӧй жӧ газетлысь висьталӧмторсӧ, Радейтӧй газетлысь кыв! Дугдывтӧг велӧдчӧй, югыд туй корсьӧй, Газет мед лёктор оз кыв!
Гижӧд
Ӧнія газет
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1