ДОНА ГУ ВЫЛЫН
(Домна Каликовалы)
Огӧ ми синваӧн шогнымӧс долӧдӧ, Огӧ ми бӧрдӧмӧн кулӧмӧс колльӧдӧ, — Зарниӧй, сочӧй... Гу водзын сьӧлӧмъяс ёнджыка ӧзйӧны: Тэ вӧсна водзӧсъяс мынтыны кӧсъям ми, — Пӧсь вирным сотчӧ... Ас костса олӧмтӧ йӧз вӧсна шеныштін, Тӧждысьысь мамтӧ тшӧтш на вӧсна эновтін, — Донаӧй, аньӧй... Ыджыд бур мывкыдӧн гӧль вӧсна петін тэ, Повтӧг пыр быдлаын медводзын ветлін тэ, — Мусаӧй, Ваньӧй... Варыш моз лэбалін... Кырнышъяс кыйисны. Бордъястӧ чегисны... Морӧсад лыйисны... Понъяс пӧ сёйӧй... Ӧні тэ ланьтӧмыд... Шы ни тӧв... Эштӧма... Узь жӧ тэ долыда... Коми му мездӧма. Узь, коми чойӧй!.. Вунлытӧг, куслытӧг олан тэ сьӧлӧмын, — Казьтылам, мый вӧсна том олӧм кольӧмыд, Аканьӧй, нылӧй... Гу водзын ёнджыка сьӧлӧмъяс ӧзйӧны. Тэ вӧсна водзӧсъяс мынтыны кӧсъям ми. Бур аньӧй, кылан?
Гижӧд
Дона гу вылын
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1