ШОНДІБАНӦЙ
Важысянь ми кылам Коми сьыланкывъяс. Медся ёна сьывлам Тадзи зонъяс, нывъяс: «Шондібанӧй, олӧмӧй...» Ставным на ми тӧдам Ичӧтдырся олӧм. Муртса сувтны мӧдам, — Кылӧ тіян тольгӧм: «Сёньдибаньӧй, ольӧмӧй...» (Дзӧбыльтӧмӧн). Уджӧ мунігкості Томиник зон нора Мукӧд дырйи босьтӧ Сьывны бура, гора. «Шондібанӧй, олӧмӧй...» (Шутьлялӧмӧн). Гажа рытын нязгӧ Зонлӧн паськыд гудӧк, Лӧсьыда дзик ставсӧ Шуалӧ, он вунӧд: «Шондібанӧй...» (Вомӧн гудӧкасьӧ). Кывтам видзьяс вылӧ, Пыжным ӧдйӧ шургӧ. Батьӧ пуклӧс вылын, Кылӧ, аслыс мургӧ: «Шондібанӧй...» (Вомгорулас мургӧ). Шоныд паччӧр вылын Пӧрысь пӧчӧ дзӧрӧ. Мыйкӧ, кылӧ, сьылӧ, Муртса вомыс вӧрӧ: «Шондібанӧй...» (Вомгорулас). Мыйта шогыс кылӧ Тайӧ сьыланкывъяс! Сы кузя ме сьыла, — Кывзӧй, зонъяс, нывъяс! «Сё майбырӧй, олӧмӧй...» (Ачыс сьылӧ).
Гижӧд
Шондібанӧй
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1