ЧУЖИ-БЫДМИ СЬӦД ВӦР ШӦРЫН
Чужи-быдми сьӧд вӧр шӧрын, Деревняысь петі, Новлі чорыд, сера дӧрӧм, Визя гач да кӧті. Муртса сувті ас кок йылӧ, Удж пыр меным вичмис: Зыбка дорын ӧввӧ сьывны, Ичӧт кага видзны. Кага бӧрдӧ, ачыд бӧрдан, Гораджыка горзан. Пӧжӧм йӧлӧн сюрысь вердан, Косджык рузум корсян. Бӧрдысь кага дыр оз бурась, Абу сылӧн ланьтӧм; Керка ӧдзӧс швачкан бура, Пышъян ворсны няйтӧн. Ыджыд мамыд корсяс тэнӧ, Юалас: «Кӧн вокыд?» Вӧсньыд ньӧрйӧн шлачкас сэні, — Луддзас кыкнан бокыд. Рытын мамӧ уджысь воас, Ваяс льӧм да ӧмидз... Сэтшӧм вӧлі челядь вояс, Казьтывла на ӧнӧдз.
Гижӧд
Чужи-быдми сьӧд вӧр шӧрын
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1