МӦДЫСЬ
Коркӧ (во сё мысти) выль олысь быдмас, Овмӧдчас му вылын бура да гажа; Коркӧ сэк, удж костын, гижӧдысь лыддяс, Кутшӧма овлӧмась му вылын важӧн... Шензьыны кутас сэк, бергӧдчас юрыс: «Абу жӧ кужлӧмась лӧсьыда овны, Тышӧн да косьӧн пыр корсьӧмась бурӧс, Мыйыськӧ налы век лолӧма повны...» Уна ва визувтас, унатор вежсяс, Унатор выль мортлы кажитчас тӧдтӧм. Мувывса олӧмыд водзӧ пыр вешъяс — Важ йылысь казьтылӧм кольӧ, кыдз вӧтӧн...
Гижӧд
Мӧдысь
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1