ГӦРД ЗВӦН
Тӧварыш! Тэ кылан, кыдз корӧ Мича слава вылӧ ыджыд звӧн? Тэ кылан он, кутшӧма горзӧ Гӧлӧс муса йӧзлӧн, вокъяслӧн? Чеччы, тӧварыш, да пальӧдчы, Ассьыд вӧлятӧ дорйыны лӧсьӧдчы: Лёк йӧз миянӧ матыстчӧ, Муса чужан му босьтны кӧсйысьӧ... Тӧварыш! Вай китӧ да мунам дзик пыр, Ог видзӧдлӧ бӧрӧ, нинӧм ог виччысьӧ, — Мунам ӧдйӧджык, кӧні киссьӧ Муса вокъяслӧн шорӧн пӧсь вир... Мунам да шуам врагъяслы: «Ог сетӧ, ог сетӧ ассьыным вӧляӧс, Ог сетӧ тіянлы — понъяслы, Дона, муса, вӧльнӧй олӧмӧс!» Сэки, кор вӧтлам асланым муысь Врагъясӧс-понъясӧс, став омӧль чукӧрӧс, Сэки, майбыр, югыд кыа петас выльысь, Югыд шонді гажӧдас миянлысь олӧм-вылӧмӧс. Тӧварыш! Тэ кылан, кыдз корӧ Ыджыд слава вылӧ гӧрд звӧн?
Гижӧд
Гӧрд звӧн
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1