ЧЕЛЯДЬДЫРСЯ ГОЖӦМ

Но и гажа вӧлі важӧн Тӧвбыд виччысяна гожӧм. Сійӧ кадыс мен зэв дона, Казьтылӧмсьыс кытчӧ мунан? Войся нимкодь, мича вӧтъяс, Шоныд лунъяс, югыд рытъяс... Кыпыд жӧ нин олӧм вӧлі... Мӧдысь сэтчӧ он ӧд волы. Войнабӧрся быдман кадӧ Лышкыд олӧм, дерт, эг тӧдӧй, Век жӧ шуда челядь вӧлім, Кӧть и гӧлякодь ми олім. Водз асывсянь ветлам вӧрӧ. Лун шӧр бӧрын локтам бӧрӧ, Ваям гортӧ доз тыр ӧмидз, Моздор тырӧн — мича дзоридз. Сэсся лэччам ми ю дорӧ, Шоныд ваыс сунны корӧ, Лыа вылын паськӧм пӧрччам, Пӧттӧдз ваас бруткам-варччам. Рытнас оз пукавсьы гортын, Корӧ-чуксалӧ нывъёртыд... Мудзтӧдз ывла вылын ворсам, Гажсӧ асьным вӧчам-корсям. Пӧвъяс вывсянь чеччалыштам, Сералыштам-шмонитыштам, Дыркодь ворсам дзебсясьӧмӧн, Нӧшкӧн тувйӧн, мач песӧмӧн... Ставлы вӧлі ӧтмоз долыд, Кокньыда ӧд ветліс лолыд... Со ӧд кутшӧм вӧлі гажа Менам челядьдырся гожӧм.
Гижӧд
Челядьдырся гожӧм
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1