ЫШМЫЛӦМ
Сё дивӧ: шонді суніс ваӧ! Но мыйла «дзиж» ни «дзож» эз кыв? Ме сиктсянь медводз аддзи тайӧс И пыр жӧ куті корсьны тыв. Ме водзвыв нимкодясьны понді: «Вот аддзыланныд, ог кӧ кый! Дзик ӧтнамлӧн сэк лоас шонді, А тіян, коньӧръяслӧн, мый?» Друг кымӧр локтіс вывті мисьтӧм, И менам шондіӧй эз ло. Дзик ушатысь моз кисьтіс-кисьтіс, Ме чайті, сылы пом оз во. Кор кобис, шонді бара суніс Ю шӧрӧ ӧнтаяыс моз. Ва паськӧмӧн ме гортӧ муні: «Кысь кыян сійӧс, мый оз позь!»
Гижӧд
Ышмылӧм
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1