ТУЙ ВЫЛЫН
Пӧрысь бать-мамлы веськыд ки сеті, Узьысь чой-воклысь эг вӧрзьӧд ун... Ыджыд туй вылӧ асывводз петі Шонді петандор. Ылын на лун. Асъя ру пиӧ чужан сикт коли. Водзын — шонді да помтӧм му-вӧр. Сьӧлӧм сьыланкыв налы ме доли, Кывзі азыма ывлалысь кӧр. Уна туй вылын каръяс да сиктъяс, Пыра керкаӧ, кыдзи важ гӧсьт. И быд кӧзяйка узянін ликтӧ, Зіля лӧсьӧдӧ вольпась выв пӧсь. Нывъяс рытъясын кутлӧны чӧскыда, Тувсов рыт помъяс муслунӧн тыр. Кыа куслытӧдз сиктса том йӧзкӧд Гудӧк шы улын гуляйтла дыр. А кор сы бӧрын, туй вылын бара... Сяргӧ зэр либӧ чизыртӧ тӧв... Лэдза шапка лэб... Шутьлялӧ яра, Сьыланкыв сорӧн восьлала зэв. Вӧльнӧй туй вылын важ шогъяс вунӧны, Долыд сьӧлӧмӧн тувччалан пыр. Лӧсьыд рытъявыв ыркыдӧд мунны, Вояс водзвылысь гаж аддзигтыр.
Гижӧд: 
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1