РЫТЪЯ ЛИРИКА
Тувсов лунся горыс Сынӧд пиӧ сылӧ. Ломзьысь кыаыс — Кыдз алӧй шӧвк. Небыд шыӧн шувгис пожӧм Кыркӧтш йылын, Шевкъяліс руд визьӧн Мӧдлапӧв. Лӧсьыд, пӧсь удж бӧрти Рӧмыд енэж улын Лӧня мӧвпавны, Кӧть мый йылысь эн босьт... Талун... талун... Нимкодь торъя мыла. Талун артмӧ менам кывбур — ёсь. Гӧгӧрво тэ менӧ, Муса пожӧм, Менсьым ӧтка мӧвпъяс Тӧдысь ёрт. Ӧні, ӧні уна кыпыд вожӧн Сьӧлӧм шӧрсянь буждӧ вына шор. Мед ме ӧткӧн дзоля, Мед ме ӧткӧн ичӧт, Сӧвет муыс, Му шар вылас Ыджыд зэв. Абу вуджӧр ме... Ударнӧй уджӧн гызьӧ Миян киясын быд шы, Быд мог, быд мӧвп. Миян муса — Выль гигантлӧн быдмӧм, Вынӧн дзирдалысь Сӧветскӧй му! ............................................ Мед жӧ, мед Историяыс кывлас Миян уджъяснымлысь Лов шы — шаг... А талун тэкӧд Сёрнита ме, ывла, Тэнӧ чолӧмала, Яла нитшка яг. Тэныд, муса пожӧм, Сьыланкылӧс сьылі, Ассьыд пайтӧ меным Сьыв жӧ, сьыв... Кымӧр чуктасторъяс Шлывӧдісны вылі. Тӧвру серӧдыштіс Рӧмыд Эжва выв. Мӧвпъяс разалісны гӧгӧр Уна вожӧн, Кыдз тай лӧсьыд асъя унлӧн вӧт. Шонді югӧр йылысь Меным мойдіс пожӧм, Войся шыяс видзысь Часӧвӧй. Букыш кымӧр ӧшинь сайын Сяльгӧ зэр. Мича дзоридз меным вайис Сьӧлӧмшӧр. Шуа сылы: «Дзоридз вылысь Лысва ва Аслам медбур сьыланкывйӧн Чышкала». Нылӧй менам: «Тэнад мыла Сьыланкыв Кӧдзыд, быттьӧ арся кыа Рытъявыв. Мунан таво. Шогӧ коля Ме тӧвбыд. Вай жӧ мелі кывйӧн колльӧд Тайӧ рыт».
Гижӧд
Рытъя лирика
Жанр: 
Гижан кад: 
Пасйӧд: 

"Ударник" журналын кывбурыс йӧзӧдӧма "Часӧвӧй" визьӧдз. "Букыш кымӧр ӧшинь сайын" визьсянь юкӧныс — торъя кывбур.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1