БУШКОВ
Ӧтнам гортын пукала, Пемыд и зэв чӧв. Сӧмын ружтӧ бушколӧн Ывла вылын тӧв. Сыкӧд шувгӧ ӧтлаын Ӧшинювса сад... Милӧй дінӧ ветлыны Вӧлі эськӧ рад. Сӧмын ставсӧ тыртӧма, Туй и кильчӧ дін... Керкаӧс тшӧтш пыркӧдӧ Ывла бушков вын.
Гижӧд
Бушков
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1