* * *
Букыш кымӧр ӧшинь сайын, Сяльгӧ зэр. Мича дзоридз меным вайис Сьӧлӧмшӧр. Шуа сылы: «Дзоридз вылысь Лысва ва Аслам медбур сьыланкывйӧн Чышкала». Нылӧй менам: «Тэнад мыла Сьыланкыв Кӧдзыд, быттьӧ арся кыа Рытъявыв. Мунан таво. Шогӧ коля Ме тӧвбыд. Вай жӧ мелі кывйӧн колльӧд Тайӧ рыт».
Гижӧд
Букыш кымӧр ӧшинь сайын...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1