АСЪЯ СЕРПАС
Жынгыртчӧма арся енэж — Вывті гудыр. Кӧдзыд войтӧв вынтӧг лӧнис Паськыд лудын. Сыркакылӧ асъя сынӧд Гумладорын: Вартан машиналӧн шыыс Кылӧ гора. Кодъяс сэні татшӧм йӧзыс,— Зумыд шыа? Кодлы мелі югӧр резӧ Асъя кыа? Кодлӧн зымакылӧ выныс Став му вылас? Кодлы тайӧ рӧмыд сынӧдыс Пыр сьылӧ? Тайӧ, тайӧ ставыс — Шуда мувыв пиян! Тайӧ — вына горӧн юралӧ Удж миян. Тайӧ — миян топыд сьӧлӧм Ӧтув пуӧ. Миянсьыным удж шы тӧлыс Сьылӧ-нуӧ. Чолӧмалӧ петысь шондісӧ Зіль войтыр. Кыпыд вынӧн сьӧлӧмъясныс Налӧн ойдӧ. Киньяс резӧ рӧмыд сынӧдӧ Збой асыв, Войся лысва кайӧ тшынӧн Турунъясысь.
Гижӧд
Асъя серпас
Жанр: 
Пасйӧд: 

* Жынгыртчӧма — йӧжгыльтчӧма.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1