ЧЕРА МУЖИКЪЯС

1
Кылӧ пармаын Гажа музыка, Кер сэн камгӧны Чера мужикъяс. Вензис дыр дзор коз, Лоис сетчыны — Водіс,— некор оз Сэсся чеччывлы. Вӧльнӧй войтырлӧн Ыджыд силаыс. Вӧр оз вен некор Чер да пилаӧс. Кылӧ гажа зык Паськыд вӧр пасьта. Нуӧ йӧз тан кось Ыджыд план вӧсна.
2
Надзӧн рытывлань Шонді катовтчӧ. Тӧвся рытыд тай Ӧдйӧ матыстчӧ. Вӧрысь локтӧ йӧз Рытъя пӧраӧ. Барак ӧдзӧс дзир Дзуртӧ гораа. Найӧ локтӧны Пила-чераӧсь. Вирӧн ломзьӧны Налӧн чужӧмъяс. Морт кык нормаӧн Быдӧн тыртісны. Ыджыд радлунӧн Пуяс дзуртісны. Пачын пакталӧ Чӧскыд чери ва. Пӧртйын выя рок Сука сукмӧма.
Гижӧд
Чера мужикъяс
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1