АНТАНТАЛЫСЬ УДЖЙӦЗ ПЕРЙӦМ


Англия, Франция, Америка да мукӧд государствояс миянлысь корӧны важ уджйӧз, сэсся тшӧктӧны вештысьны, мынтысьны фабрик-заводъясысь, кодъясӧс вӧчлӧмаӧсь Россияын заграничаса капиталистъяс да Сӧвет власьт мырддьӧма.

Миянлысь кӧ уджйӧз найӧ корӧны, ми ассьыныс корам жӧ. Найӧ асьныс миянлы зэв жӧ уджаӧсь: найӧ нёль во чӧж войнаӧн мырсисны рабочӧйяслысь да крестьяналысь власьт бырӧдны, нёль во чӧж уджалысь йӧзӧс виалісны, миянлысь эмбурнымӧс жуглісны-бырӧдісны. Чорыда инмӧдчылісны и миян Коми обласьтӧ.

Арталам кӧ уронсӧ, мыйта вӧчисны Коми обласьтлы заграничаса буржуйясӧн медалӧм еджыдъяс, и сійӧ вель уна лоӧ. Мыйта йӧзӧс найӧ виисны, кымын семья вердысьтӧг колисны, мыйта вӧв уськӧдісны, мыйта грабитісны, мынтысьтӧг уджӧдісны (колльӧдісны войскасӧ да грузъяссӧ новлігӧн), кымынӧс тюрмаясӧд кыскалісны, Печӧра-Изьва кузя кынталісны?!

Ставсӧ колӧ миянлы артавны да сійӧ уджйӧзсӧ ассьыныс корны. Мукӧд губернияясын артавнысӧ босьтчӧмаӧсь нин, сы могысь лӧсьӧдӧмаӧсь обществояс. Колӧ и миянлы босьтчыны.


Гижӧд
Антанталысь уджйӧз перйӧм
Йӧзӧдан во: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1