ПЕТУК, КАНЬ ДА РУЧ


Керкаын олӧны петук да кань. Кань пондас мунны пес керавны да шуӧ петуклы:

— Ме муна, а тэ изки пельӧсысь эн пет — руч воас да тэнӧ нуас.

Петук шуӧ:

— Ог, муса чой. Ме пыра изки костас, ог пет.

Кань мунас. Руч воас да шуас:

— Петукӧ, петукӧ, пет! Ме тэнӧ верда анькытшӧн, шыдӧсӧн и кӧнтусьӧн.

Руч шыбитас китыр кӧнтусь. Петук и петас. Руч петукӧс кватитас и пышйӧдас. Петук пондас сьывны-бӧрдны:


Каньӧй, каньӧй, муса чой,

Менӧ ручыд пышйӧдӧ

Няйт нюрӧдыс,

Чӧдъя-пувъя ягӧдыс,

Лыска понӧльӧдыс!


Кань кылас. Чер шыбитас. Вутшкысь вутшкӧ чеччавны пондас. Ручӧс суӧдас, ручӧс гыжъялас, петукӧс мырддяс, изки пельӧсӧ дзебас.

Кань кутас мунны мӧдлун пес керавны и шуӧ петуклы:

— Петукӧ, петукӧ, ме муна пес керавны, а тэ изки пельӧсысь эн пет — руч воас, тэнӧ нуас.

Кань мунас. Руч воас да шуас:

— Петукӧ, петукӧ, пет! Ме тэнӧ верда анькытшӧн, шыдӧсӧн и кӧнтусьӧн.

Руч шыбитас китыр шыдӧс. Петук и петас. Руч петукӧс кватитас и пышйӧдас. Петук пондіс сьывны-бӧрдны:


Каньӧй, каньӧй, муса чой,

Менӧ ручыд пышйӧдӧ

Няйт нюрӧдыс,

Чӧдъя-пувъя ягӧдыс,

Лыска понӧльӧдыс!


Кань кылас. Чер шыбитас. Вутшкысь вутшкӧ чеччавны пондас. Ручӧс суӧдас, ручӧс гыжъялас, петукӧс мырддяс, гортас вайӧдас, изки пельӧсӧ дзебас.

Кань пондас мунны пес керавны коймӧд лун. Петуклы шуӧ:

— Петукӧ, петукӧ, ме муна, а тэ изки пельӧсысь эн пет — руч воас, тэнӧ нуас.

Петук шуӧ:

— Ог, муса чой, ме пыра изки костас, ог пет.

Кань мунас. Руч воас да шуас:

— Петукӧ, петукӧ, пет! Ме тэнӧ верда анькытшӧн и, шыдӧсӧн и, кӧнтусьӧн и.

Руч шыбитас китыр анькытш. Петук и петас. Руч петукӧс кватитас и пышйӧдас. Петук пондас сьывны-бӧрдны:


Каньӧй, каньӧй, муса чой,

Менӧ ручыд пышйӧдӧ

Няйт нюрӧдыс,

Чӧдъя-пувъя ягӧдыс,

Лыска понӧльӧдыс!


Кань тайӧ здук эз вермы кывны: ылын вӧлӧма. Воис гортас — петукыс абу. Бӧрдас да бӧрдас эськӧ сы вӧсна да и ачыс сэтысь пышъяс.


Гижӧд
Петук, кань да руч
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижӧдӧ босьтіс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1