КАТША ДА ШЫР


Важӧн олісны шыр да катша. Шыр шуӧ катшалы:

— Ме турунла ветла, а тэ шыд пу.

Шыр турунла муніс, а катша шыд пуӧ гортас. Шыдыд пакталіс, да пач вом дорӧ гырничсӧ катша кыскыштіс и гырнич дор вылас сувтіс да кутіс гудравны. Сэсся вильснитіс да увлань юрӧн и усис гырничад.

Шыр локтіс:

— Катша, турун додь ректыны лок!

Катша оз пет. «Аттӧ дивӧ, тайӧ кытчӧкӧ печканӧн мунӧма», — думайтчӧ шыр. Сійӧ вӧлӧсть кузьта корсис да корсис, эз и аддзы. Гортас локтіс да и шуӧ:

— Шыдсӧ абу и сюйӧма!

Сёйны кутіс: катша шыд пиын! Сійӧ лыяссӧ вильӧдіс, кӧясӧ перйис, вадорӧ лэччис да катша кӧя вылын кутіс кывтны. Ачыс сьылӧ:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа.


Мой паныд локтӧ:

— Шырӧ чойӧ, зэв тай лӧсьыда сьылан! Менӧ он босьт?

— Босьта эськӧ, мойӧ чойӧ, да пыжӧй ӧд менам зэв ичӧт.

— Ме ӧд толькӧ лапаторйӧс пуктышта!

Мой пуксис. Шыр бара кутіс сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа.

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Мой унмовсяс. Шыр сылысь лапасӧ вундас, асьсӧ шыбитас. Бара шыр кутас сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса.


Ур паныд локтӧ:

— Шырӧ чойӧ, зэв тай лӧсьыда сьылан! Менӧ он босьт?

Шыр шуӧ:

— Урӧ чойӧ, босьта эськӧ, да пыжӧй ӧд зэв ичӧт!

Ур пуксис. Шыр бара кутіс сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Ур унмовсяс. Шыр бӧжсӧ урлысь вундас, асьсӧ шыбитас и кутас бара сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя.


Кӧч локтӧ:

— Шырӧ чойӧ, зэв тай мичаа сьылан! Менӧ он босьт?

— Кӧчӧ чойӧ, босьта эськӧ, да зэв ичӧт менам пыжӧй!

Кӧч пуксяс. Шыр бара сьылӧ:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя.

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Кӧч унмовсяс. Шыр голясӧ вундас и шыбитас. Шыр бара кутас сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя,

Кӧч ку пася.


Руч паныд локтӧ:

— Шырӧ чойӧ, зэв тай лӧсьыда сьылан! Менӧ он босьт?

— Ручӧ чойӧ, босьта эськӧ, да пыжӧй зэв ичӧт.

— Ме толькӧ лапаторйӧс пукта!

Руч пуксяс. Шыр бара кутас сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя,

Кӧч ку пася.

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Руч унмовсяс. Шыр юрсӧ сылысь орӧдас да ваӧ шыбитас. Шыр бара сьывны кутас:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя,

Кӧч ку пася,

Руч ку шебраса.


Кӧин паныд локтӧ:

— Шырӧ чойӧ, зэв тай лӧсьыда сьылан! Менӧ он босьт?

— Кӧинӧ чойӧ, босьта эськӧ, да пыжӧй зэв ичӧт.

— Ме толькӧ лапаторйӧс пукта!

Кӧин пуксяс. Шыр бара кутас сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя,

Кӧч ку пася,

Руч ку шебраса.

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Кӧин унмовсяс. Шыр юрсӧ сылысь орӧдас да ваӧ шыбитас. Шыр бара сьывны кутас:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя,

Кӧч ку пася,

Руч ку шебраса,

Кӧин ку вольпася.


Ош паныд локтӧ:

— Шырӧ чойӧ, зэв тай лӧсьыда сьылан! Менӧ он босьт?

— Ошкӧ чойӧ, босьта эськӧ, да менам ӧд пыжӧй зэв ичӧт.

— Ме толькӧ лапаторйӧс пукта.

Ош пуксяс. Шыр бара сьывны кутас:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя,

Кӧч ку пася,

Руч ку шебраса,

Кӧин ку вольпася.

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Ош унмовсяс. Шыр юрсӧ сылысь орӧдас да ваӧ шыбитас. Ачыс бара сьывны кутас:


Шыр кывтӧ-катӧ,

Катша кӧя пыжа,

Мой лапа пелыса,

Ур бӧж зібъя,

Кӧч ку пася,

Руч ку шебраса,

Кӧин ку вольпася,

Ош ку юрлӧса.


Сійӧ сьыланкывсӧ кылас дядьӧ и кутас вӧзйысьны:

— Шырӧ чойӧ, зэв тай лӧсьыда сьылан! Лэдз тэ менӧ пыжад!

Шыр шуӧ:

— Дядюшко, вӧям ӧд!

Дядьӧ шуас:

— Кӧть ме тэнсьыд пыжтӧ видзӧдла!

Шыр шуӧ:

— Лок, видзӧдлы!

Дядьӧ пыжӧ пырис. Мышку саяс сылӧн вӧлӧма бедь. Шырлы кучкас бедьнас: шыр кулӧ. Дядьӧ шырӧс шыбитас ваӧ, ачыс пуксяс пыжас. Кывтны кутас. И ӧні кывтӧ.


Гижӧд
Катша да шыр
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижӧдӧ босьтіс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1