ШЫР ДА КАТША


Олісны-вылісны шыр да катша. Ӧтчыд шыр мӧдӧдчис удж вылӧ да шуӧ катшалы:

— Ме, катша-чойӧ, турунла ветла, а тэ сы коста горт пытшкӧс идрав да шыд пу ме воиг кежлӧ.

Шыр муніс, а катша мӧдіс керка пытшкын пелькӧдчыны да шыд пуны. Пуис-пуис шыдтӧ да увлань юрӧн и сунгысис пуан шыд пиӧ.

Коркӧ шыр локтіс гортас да пондіс кильчӧ ӧдзӧсӧ гольӧдчыны:

— Катша-чойӧ, восьты, восьты!

Шыр гольӧдчис да гольӧдчис да сідз сылы катша-чойыс ӧдзӧссӧ эз и восьты. Сэсся сюри сылы ичӧтик розь, пырис сараяс, катӧдіс додьсӧ, ректіс турунсӧ и керкаас пырис. А катша некытӧн абу.

Шыр кыскис пачысь шыд да аддзис сэсь катшаӧс. Вӧчны нинӧм. Сійӧ вильӧдіс катшалысь яйсӧ, а кӧясӧ лэччӧдіс ва дорӧ, пуксис сэтчӧ да пондіс сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ

Катша кӧя пыжа,

Мой лапта пелыса,

Вурд бӧж зібъя,

Низь бӧж паруса,

Кыркӧтш дорті сыныштӧ,

Лыа дорті зібйыштӧ!


Сэки кӧч сылы паныдасис да шуӧ:

— Шырӧ-чойӧ, лэдз менӧ пыжад.

— Ог лэдз, пыжӧй менам ичӧт.

— Но, кӧть лапа выйӧн лэдз.

— Но, мый тэкӧд керан, лок пуксьы.

Мӧдісны найӧ кывтны кыкӧн, а шыр бара сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ

Катша кӧя пыжа,

Мой лапта пелыса,

Вурд бӧж зібъя,

Низь бӧж паруса,

Кыркӧтш дорті сыныштӧ,

Лыа дорті зібйыштӧ!


Вот налы руч паныдасис да шуӧ:

— Шырӧ-чойӧ, босьт менӧ тшӧтш пыжад.

— Ог босьт, пыжӧй менам ичӧт.

— Но, кӧть лапа выйӧн лэдз,

— Мый тэкӧд керан, лок пуксьы.

Мӧдісны найӧ кывтны куимӧн, а шыр бара пондіс сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ

Катша кӧя пыжа,

Мой лапта пелыса,

Вурд бӧж зібъя,

Низь бӧж паруса,

Кыркӧтш дорті сыныштӧ,

Лыа дорті зібйыштӧ!


Сэки паныдасис налы кӧин да шуӧ:

— Шырӧ-чойӧ, лэдз менӧ тшӧтш пыжад.

— Ог лэдз, пыжӧй менам ичӧт.

— Но, кӧть лапа выйӧн лэдз.

— Мый тэкӧд керан, лок пуксьы.

Мӧдісны найӧ кывтны нёльӧн, а шыр бара пондіс сьывны:


Шыр кывтӧ-катӧ

Катша кӧя пыжа,

Мой лапта пелыса,

Вурд бӧж зібъя,

Низь бӧж паруса,

Кыркӧтш дорті сыныштӧ,

Лыа дорті зібйыштӧ!


Вот налы паныдасис ош да и шуӧ:

— Шырӧ-чойӧ, босьт менӧ тшӧтш пыжад!

— Ог босьт, пыжӧй менам ичӧт.

— Но, кӧть лапа выйӧн лэдз.

— Ог лэдз, тэ вывті ыджыд места босьтан да пыжӧс менсьым вӧйтан.

— Но, сідзкӧ, ме став тушаӧн пукся.

И пуксис ош сэк став тушанас пыжӧ да ставнысӧ и вӧйтіс.


lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1