ПЕЛЫСЬ
Ӧтчыд кодыркӧ тшак воті сьӧд вӧрын. Вӧлі важӧн, но ӧні на тӧд вылын. Вӧрас, вӧлӧмкӧ, пырсьӧма пыдӧ; Юрӧй бергӧдчис — ог тӧд ме кытӧн. Тшакӧн пестерӧй важӧн нин тыр. Мунны гортланьӧ туй корси дыр. Пӧрысь коз пуыс букышӧн видзӧдіс, Кыпыд пожӧмыс ас дінас сибӧдіс, Тӧлыс кыдз пулысь паськӧмсӧ куштіс... Вӧлі сьӧлӧмлы шуштӧмсьыс шуштӧм. Менам син водзын сук парма вӧр Тшапа сувтӧма пемыд и скӧр. Пуяс тшӧкыдӧсь — енэжыс оз тыдав. Пӧтка кутшӧмкӧ пу йылас поздысьӧм: Ачыс меж ыджда, гӧлӧсыс мисьтӧм, Лёкысь пучӧрсӧ кузь нырнас сизьдӧ, Тіньгис пель водзын ёсь ныра ном... Воис, тыдалӧ, олӧмлы пом! Ачым жаялі, ёна зэв жугыльтчи, Менам сьӧлӧмӧй песовтчис-нюкыртчис, А ӧд кытчӧкӧ муна пыр, муна, Пемдіс ставыс дзик лун шӧра лунӧ... Друг со... тыдовтчис, кӧн вӧлі коз, Пелысь вотӧслӧн сё мича роз — Арся ывласӧ гажӧдысь, мичмӧдысь! Войвыв пармалы кыпыдлун вичмӧдысь! Вӧрлӧн алӧй гӧрд мольяса сикӧтш! — Сувтіс ме водзӧ онялан би кодь... Муса друганӧй, эн шогсьы, эн — Орччӧн пелыськӧд туй вӧлӧм сэн! Векньыд туй кузя тшапа ме восьлалі Гашкӧ, шойччыны, гашкӧ, и кось вылӧ... Мед жӧ гажӧдас пармасӧ пелысь! Мед жӧ дзирдалас сӧстӧм да мелі Зумыш пармалӧн сё муса ныв, Нюмъяв мекӧд тшӧтш, ӧтвылысь сьыв!

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1