МАЙ
Асывсянь Петӧма Зарни кодь Шонді. Ывлаӧс гажӧдіс, Сьӧлӧмӧс шонтіс. Зарниӧн дзирдалӧ, Югӧрнас шыбласьӧ, Кельыдлӧз енэжті Кывтӧ... Виж рӧма лым увсянь, Кытыськӧ пыдісянь, Гажаа жургӧны Шоръяс. Кузь тӧв нин тӧвзьӧма, Ывлаыс ловзьӧма — Шутьлялӧ, шумитӧ Гора. Дзебсясьтӧг — явӧ ми Петамӧ ставнымӧн Мамыслы чолӧмсӧ Сьывны. Тувсовъя сьылӧмыс, Уджъяслӧн шыясыс Му пасьта пондас мед Кывны. Вӧршӧрса сиктъясысь, Ылысса вокъяслы Сьылам ми пӧсь-биа Чолӧм. Костъяс кӧть ыджыдӧсь, Саридзьяс паськыдӧсь — На дінӧдз лэбзьы тэ, Сьылӧм. Ылысса вокъясӧй! Тіянкӧд ӧтвылысь, Локтӧ, выль олӧмлань Мунам! Босьтчылӧй чорыда, Чепъястӧ орӧдӧ!.. Гӧрд знамя улӧ ті Сувтӧ. Асывсянь петӧма зарниа Шонді. Ывлаӧс гажӧдӧ, Сьӧлӧмӧс шонтӧ. Зарниӧн дзирдалӧ, Югӧрнас шыбласьӧ, Кельыдлӧз енэжті Кывтӧ.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1