КАД
И ӧтпыр менам ӧшинювса пуяслы воис кад лэбны... Найӧ ӧта-мӧд бӧрсяыс кыпӧдчисны енэжас да быттьӧ нэмсӧ лэбалӧмаӧсь — воштысисны син водзысь... Коли шуштӧм. Синмыдлы некытчӧ крукасьны. Пуяс лэбисны, а накӧд быттьӧ став олӧмӧй. Ме ветлӧдлі да ӧкті му вылысь шондіӧн окыштылӧм корсӧ, ӧні ме окалі быдӧнӧс, сибӧдлі вом дорӧ кӧдзыд, му кӧра вом доръяссӧ. Пуяс абуӧсь, и чайтсис — корйыс киссьӧма енэжсьыс: тыдавтӧм джуджыд-джуджыд пулӧн йылыс кӧнкӧ сэні — вы-ы-ліас — да корйыс мый дыра усьӧ... Но ӧні менам кад чукӧртны найӧс да ӧтикӧн-ӧтикӧн ӧшйӧдавны вӧвлӧм пуяслӧн тыдавтӧм чальясас (ме помнита аслам пуяслысь быд визь)... Тадзи сӧмын позьӧ бергӧдлыны кадсӧ. Сӧмын тадзи.
Гижӧд: 
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1