ГОЖСЯ РЫТ
Лунся мудзысь ывла личмӧ, Лэччӧ шонді, пуксьӧ лӧнь, Вӧрыс быттьӧ мича ичмонь Рытын разьӧ вывсьыс вӧнь. Кыр йыв вывсянь югыд ваӧ Нюмъёвтчӧма сылӧн мич, Мӧдлапӧвсянь ӧвтӧ маӧн — Рытъя сьылан сьылӧ видз. Мелі лӧняс небзьӧ сьӧлӧм — Тайӧ бурсьыс кыдз он сыв? — Нӧшта-й эськӧ кодкӧ сьыліс Аслым меным сьыланкыв.
Гижӧд: 
Жанр: 
Гижан кад: 
Ӧшмӧс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1