РЫТЪЯ ВӦРЫН
Рытъя вӧрын кӧкинь кӧкӧ, Нора горӧн босьталӧ, Кывза сійӧс, быттьӧ вӧтын Став олӧмӧй воссьылӧ. Гажа челядьдырӧй шонтӧ, Сэсся-й войнаыс дойдӧ, Шудыс эз мем шедлыв помтӧм — Ӧдйӧ шогъясӧн ойдлӧ. Лолӧй вылын быттьӧ-й сӧдзӧм, Быттьӧ-й норлун мыччасьӧ: Эг на ассьым кодзув судзӧд, Век на мыйкӧ виччыся. Рытъя вӧрыс лӧньсӧ пыкӧ, Биа кыаӧн ӧзйӧ, Кӧнкӧ матын кӧкинь кӧкӧ — Бӧръя вояс мем вӧзйӧ.
Гижӧд
Рытъя вӧрын
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1