ВИЧЧЫСЬӦМ
Еджыд Кыдз пу асъя войын Зарни коръя сикӧтш ӧшліс: «Кор нин локтас Шонді-зонмӧй, Коді свадьба вӧчны кӧсйис? Югыд Шонді, шобді шӧрӧм, Муса жӧникӧй, тэ кӧні? Вышивайтӧм кумач дӧрӧм, Дерт жӧ, пасьталіс нин ӧні, Зарни тугъя паськыд вӧньнас Кыкысь гӧгӧртӧдіс коссӧ, Вӧвсӧ доддяліс да гӧнеч Ме дорӧ нин, кӧнкӧ, росйӧ. Зарни Кыа, ыджыд дружка, Дыр жӧ, буракӧ, эз садьмы. Мед жӧ эськӧ муса другӧй Туйӧ петігӧн эз падмы...» Еджыд Кыдз пу виччысьӧмла Туйлань нёровтчӧмӧн сетчис, Кӧдзыд Вой тӧв понда синва Йинёньясӧн ӧшйис-лэччис. Киссис зарни коръя сикӧтш, Лӧзӧдісны гегдӧм кияс. Вильыш турӧб, вежавидзиг, Эзысь шалльӧн вевттис сійӧс.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1