АСЫВ
Эжва шыньгӧ — абу гыа, Берег дорас пу оз дзуртышт. Асылыслы шонді кыӧ Зарни югӧръясысь юркытш. Асыв — тэрыб, шань и мелі, Гажыс, майбыр, юр выв тырыс: Югыд лысва пӧвстті келӧ Лэбачьяскӧд сьылігтырйи. Со и воис льӧм пу дорӧдз, Пӧртмасьӧ код еджыд пухӧн. Тані гӧгӧр ловъя дзоридз, Асыв ӧвтӧ кампет дукӧн. Шонді сылы юркытш сетіс, Льӧм пу козьналіс шӧвк фата. Асыв — быттьӧ том невеста — Эжва юӧд водзӧ катас.
Гижысь: 
Гижӧд
Асыв (Эжва шыньгӧ — абу гыа...)
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1