ЛӦНЬ
Гӧгӧр лӧнь. Ставыс кулӧма тшук. Весиг тӧвруыс кынмӧма быттьӧ. Сӧмын сьӧлӧмӧй ловъя: тук-тук, Менсьым здукъясӧс му вывсьыс лыддьӧ.
Гижӧд
Лӧнь
Жанр: 
Ӧшмӧс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1