КӦРТ АЙКА ЙЫЛЫСЬ


Миян бать висьтавліс. Сэні пӧ вӧлӧма Кӧрт Айкаыс, да кык тӧдысь вӧлӧмась, кык кӧлдун. Сійӧ пӧ вӧлӧм Кӧрт Айкаыд зэв ыджыд тшан вӧчас сэтчӧ да сур пуас, да юӧ, да сэн кодалӧ.

Кутас пӧ пыжа катны. Пыжа катысьыс шуас: «Сусло пӧ стой!»

А Кӧрт Айкаыд шуас: «Лодка пӧ стой!» Сэсся пыжыс сувтас дай мунны оз вермы.

Кӧрт Айкаыс туйсӧ пӧ потшӧ, оз пӧ вермыны мунныс. Сурсӧ пӧ пуас да, гашкӧ, пӧ куим суткиӧдз сійӧ йӧктас да сьылас.

Сутуганас васӧ потшӧма да некодлы туйсӧ Кӧрт Айкаыс оз сет, ва кузяыс ветлынысӧ.

Сэсся сійӧс виасны. Кӧрткерӧссаяс виасны.


Гижӧд
Кӧрт Айка йылысь
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1