КОН ПЕДЬ


Кон Педь вӧлі Туръя Ыбысь. Найӧ вӧліны кык вок, Кон Педь да Кон Сем. Найӧ зэв кокаӧсь вӧліны. Лола вӧлі бура кыйӧны. Налӧн асланыс угоддьӧ вӧлі да сэні вӧлі кыйсьӧны. А Кон Педьыс ӧтнас кыйлӧма нелямын ош. Нелямын ошсӧ некод на кӧ эз кыйлы-а. Кон Педьыс бертчӧ вӧлі ошкыскӧд. Пу бердӧ личкас да сэсся пуртӧн бытшкас. Вомас вӧлі сюйӧ пуртсӧ и.

Топыд яя вӧліны кыкнан вокыс, яйыс быттьӧ свинеч.


Гижӧд
Кон Педь
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Мойдысь: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1