ПАРМЫЛЬК


Татчӧ Лымваӧ первойӧн волӧмаӧсь куим вок-багатыр. Найӧ локтӧмаӧсь нёбдінса Паркерӧсысь. Вот нимнысӧ ог тӧд. Налӧн челядь абу лолывлӧма, кулӧмаӧсь, и Лымваыс пустӧшитчӧма. Сэсся локтасны джиянсаяс, Поповъяс. Тані ӧні ставыс Попов овыс. Найӧ лымсӧ сывдлӧмаӧсь, дыш вӧлӧм юӧдзыс лэччывны да, сэсянь и нимыс Лымва.

А вот часовня улас тай ыджыд из. Локтасны пӧ кытысянькӧ мӧд багатыръяс, гусясьны ли мый ли, озырмӧдчыны ли. Сэсся сійӧ изсӧ кӧ кыпӧдан, сійӧ и вына. Сэсся воӧм багатырыс кыпӧдас толькӧ гач вӧньӧдзыс. А татчӧс багатырыс кыпӧдас юр вылӧдзыс. Но и локтысьыс и висьталас: тані пӧ меным нинӧм вӧчны. Мунӧма.

А изсӧ пӧ поткӧдӧмаӧсь да часовня улӧ пуктасны. Увланьсянь, карладорсянь волӧмаӧсь.

Лымваса багатыръясыс гӧтыраӧсь вӧлӧмаӧсь, толькӧ абу йывмылӧмаӧсь, кагаыс абу чужлӧма.


Гижӧд
Пармыльк
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1