ТРӦК САМЕЙ


Олӧма сійӧ, населенньӧыд абу любитлӧма, матӧ абу лэдзлӧма. Водзӧ мӧссӧ ас видз вылас потшкӧн швучкас до смерти. Люд абу лысьтлӧма маті мунны. Сы бӧрти пондӧмаӧсь коркӧ и кутны — пышйӧма да абу сюрӧма, сідзи кольӧма имуществоыс, 19 году волісны, видлісны сылысь олан местасӧ.

Косаыс зэв ыджыд вӧлӧма, сӧтас да сыв пасьта местаӧ мунӧ. Сӧтас косаыс да пу йывтіыс мунас. Ачыс жӧ босьтас да тракнитас паньнас, сійӧн ныжмӧдас косатӧ быдӧн. Чунь туйсӧ аддзим рӧбӧтасьыс горшокъясысь, лаптыс ставыс кык ки пыдӧс пасьта. Уберитчӧма, а оз висьтассьы сэсся нинӧм. Людсӧ тай абу жӧ вилӧма, а скӧтсӧ мыйкӧ мында вилӧма жӧ.


Гижӧд
Трӧк Самей
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Мойдысь: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1