ЫДЖЫД ЁГОР ДА ДЗОЛЯ ЁГОР


Лымваас йӧзыс Джиянысь волӧмаӧсь. Тайӧ меным ыджыд айӧ на висьтавліс. Джиянын пӧ вӧлӧмаӧсь кык Попов, Ыджыд Ёгор да Дзоля Ёгор. Дзоля Ёгорыс зэв дзоля тушаа, но зэв паськыд пельпома, а Ыджыд Ёгорыс кузь тушаа и бара жӧ паськыд пельпома. Кыкнаныс вӧлӧмаӧсь зэв ёнӧсь. Крестьянство кыкнаныс вӧдитлӧмаӧсь, а Джиянас дзескыд лоӧма, сэні ёна паськӧдчынысӧ некытчӧ да налы дзескыд вӧлӧма дай шуӧны, ветлам пӧ видласьны.

А сэтшӧм ёнӧсь вӧлӧмаӧсь. Коркӧ Дзоля Ёгорыс корӧсь чегъявны каяс. Корӧсь нӧб вӧчас сы ыдждаӧс — локтӧ корӧсь нӧбсӧ юр вылас пуктӧмӧн да весиг кокыс оз тыдав, ачыс дзоля, а нӧбйыс ыджыд да. Корӧсь вайӧ да мортыс нӧбйысла оз тыдав. И Ыджыд Ёгор паныд сылы лоӧ и сійӧ шуӧ:

— Ёгор, сювйыд петӧ, сы ыджда нӧб нӧбъялӧмыд да.

— Мыйла петӧ!? Колӧ кӧ, пуксьы менам нӧб вылас.

Пуксяс Ыджыд Ёгорыд. А Дзоля Ёгор нӧбсӧ трак-трак вӧчас: «Пуксин-ӧ, Ёгор? — юалӧ. — Мыйкӧ тай оз кыв!»

Сэсся нуас, звӧз дорӧдзыс нуас да кӧсйӧ звӧз помӧдыс катны. Сэсся Ыджыд Ёгорыд чеччас. Сэсся звӧз вылас оз жӧ пырт.

Вот кык Поповыд и мунасны Лымваад. Накӧд сэсся некод оз мунны сэтчӧ. Менам эськӧ ыджыд айӧ Ёгор жӧ и Попов, да абу на рӧдысь. Вот, найӧ пӧ и лоӧны медводз олысьясӧн Лымваас.


Гижӧд
Ыджыд Ёгор да Дзоля Ёгор
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Мойдысь: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1