ИВАН МАТВЕЙ


Иван Матвей вӧвлӧма. Ыджыд Ягвыв сиктысь. Тайӧ война вылас сійӧ уси. Да сійӧ, гашкӧ, кык пудъя гира вӧлӧм керка вомӧн шыбитӧ. Вот вын сылӧн вӧлӧма. Кык пудъя гиратӧ колӧ ӧд шыбитны керка вомӧныд!

А сёйӧ вӧлӧм уна жӧ. Армияӧ пӧ тай мунӧма да вайӧй пӧ меным кӧть ӧтчыд пӧттӧдз сёйны. Оз вӧлӧм пӧтлы. Сэсся сэні сетӧмаӧсь сылы. Вай пӧ сетӧй талы, мед пӧ пӧттӧдзыс ӧтчыдысь кӧть сёяс.

Зэв уна пӧ вайисны ӧтпырйӧ сёйнысӧ. Сійӧ ачыс и шуӧма, первойысь на пӧ меным неуна воыштіс.

А сёяс пӧ вӧлі сійӧ код тӧдас мыйта. Мамыс пӧ пӧжасьӧ да вочасӧн пӧ вӧлӧм кыскалӧ сёянсӧ, мукӧдыслы сэсся оз нин коль. Тушаыс ӧд дзоля и вӧлі, миян Валя кодь, дзоля на ещӧ. Но важӧн ёна ёнӧсь и вӧлӧмаӧсь.

Сэсся турун додь пӧ катӧдӧ сёнӧдыс да вӧлыс сувтӧма. Сэсся лэдзалас вӧвсӧ да кыскас додьсӧ. Сэсся шуӧма: дерт нин сьӧкыд, мен нин пӧ сьӧкыд-а.

Вӧлыс омӧлик вӧлі, кӧнкӧ. Ачыс асьсӧ сійӧ лыддис ёнджыкӧн.


Гижӧд
Иван Матвей
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1