ЮРКАЛӦН ПӦКӦЛЕННЬӦЫС КОЛЬӦМА НА


Юрка йылысь легендаыс сійӧ Маджа сиктын. А колӧкӧсь сійӧ збыль вӧвлӧма. Ӧні на шуӧны: «Сэні олӧны ён, вына йӧз, сӧмын найӧ оз петкӧдчыны, оз висьтасьны».

Ме ӧтчыд волі коркӧ Маджаӧ делӧясӧн да сувтлі, кызьӧд во помъясын, ӧти керкаӧ. Да сэні меным ӧти старука шуӧ вӧлі:

— Ёна пӧ кутісны тышкасявны да пола, медым оз ви кодӧскӧӧс менам ыджыд пиӧй. Сійӧ ӧд кос чер пу пидзӧсас вартас да шӧри чегас!

Пӧкӧленньӧыс Юркаыслӧн кольӧма на.


Гижӧд
Юркалӧн пӧкӧленньӧыс кольӧма на
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Мойдысь: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1