* * *
Небыдик тӧвруыс юрситӧ шыльӧдӧ — Узьышт на, узь... Ӧшиньсай ывлаыс гусьӧник шылада, Войыс зэв кузь. Лымчиръяс артмӧдӧны мича йӧктанкытш. Пансьӧ выль лун. Тӧрытсӧ талуныс бӧрвылас йӧткыштӧ, Пальӧдӧ ун. Синъястӧ восьтан да нюмъёвтан мамыслы. Шондіӧй, чур! Сы мыйта ме пытшкын шудыс да радыс, Мый кывйыс оз сюр! Тюрыштӧ олӧмыс, Исковтӧ-шутёвтӧ. Кыйыштлам здук. Мамъяслӧн полӧмыс — Челядьлысь туйсӧ мед нинӧм эз дзуг.
Гижӧд
Небыдик тӧвруыс юрситӧ шыльӧдӧ...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1