* * *
Важӧн янсӧдчим... Сьӧлӧм тіпкӧмӧй кылӧ нин ылісянь, Вирӧй чепӧсйӧ юр вылӧдз кок увсянь. Кыдзи аддзысим, Усьӧм коръяс моз тӧв сорӧн ляскысим, Кодысь бара-й сэк дзебсясим-яндысим? Коді аддзывліс, Быдӧн гӧгӧрвоис тайӧс ас ногыс. Асьным тӧдім ми, кутшӧма гажтӧмтчим. Кадыс надзмывліс, Йӧртліс му весьтас кодзула тасъясӧн, Медым ас костаным гусьӧн вашкӧдчим.
Гижӧд
Важӧн янсӧдчим...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1