КЫМӦР
Тэ разалӧм кымӧрлӧн медбӧръя кунӧр, Со ӧтнадӧн енэжса лӧзӧдыс мунан, Со ӧтнад тэ вайӧдан унзіль да ун, Со ӧтнад тэ гажтӧмтан шондіа лун. Тэ енэжсӧ неважӧн тупкылін гӧгӧр, И кузяла чажйӧдліс чардыдлӧн ӧгыр, И петкӧдлін скӧраліг шемӧс кодь гым, И кӧтӧдін муыслысь морӧс и кым. Но тырмас нин... Мунны кад, вешйыны тэныд. Ӧд сайкаліс муыс и весассис енэж. И тӧв тэнӧ, пуяслысь кышӧдіг кор, Лӧз енэжысь тойлалӧ ортсыладор.
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Кымӧр
Жанр: 
Оригинал гижысь
Пушкин Александр Сергеевич

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1