ЙӦЗ МУЫН
Висьтав мем, зонманӧй, висьтав вай, Мыйла нӧ юрсиыд дзугсьӧма, Мыйла нӧ оз нюмъяв синмыд?.. — Эн юась, ныланӧй, эн юась! Мудзин-ӧ, сюмалӧ кынӧмыд? Гашкӧ нӧ, шуд вылад норасян? Тэкӧд ме быдторйӧн юкся... — Эн юась, ныланӧй, эн юась! Гашкӧ нӧ, йӧз понда тӧждысян? Бурдӧдантор тэныд аддза ме, Лӧня зэв водтӧда тэнӧ... — Эн юась, ныланӧй, эн юась! Гашкӧ нӧ, ас мутӧ казьтылан — Дзирдалан лунъяссӧ, шондісӧ? Тӧв ныр сэсь нетшыштіс тэнӧ? — Эн юась, ныланӧй, эн юась! Асладор нывъястӧ мӧвпалан, Дзользьӧмсӧ тӧд вылад уськӧдін? Казьтылан ай-мамтӧ, ёрттӧ? — Эн юась, ныланӧй, эн юась! Сета тэд выль «ас му» — лоӧ сэн Ёртъясыд, рӧдвужыд — быдторйыс. Сьӧлӧмтӧ муслунӧн тырта... — Эн юась, ныланӧй, эн юась! Кыскӧ кӧ сьӧлӧмыд гортланьыд, Туйыд ӧд, ме чайта, эз на вош — Сук вӧрті, рас питі мунам! — Ӧдйӧджык мунам вай, ӧдйӧджык!
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Йӧз муын
Жанр: 
Оригинал гижысь
Rainis

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1