МЕДБӦРЪЯ КЫМӦРТОР
Медбӧръя кымӧртор разалӧм кунӧрлӧн! Ӧтнадӧн тӧвзян тэ югамӧм енэжті. Ӧтнад тэ сайӧдан шондісӧ вуджӧрӧн. Ӧтнад тэ жугыльтан нюмъялан ывласӧ! Тэ енэжсӧ выльӧн на вевттьылін дзоньӧн, Чардбиӧн пасьтала ӧзтывлін гӧгӧр, Чорыда, шуштӧма сяркъялін гымӧн, Косьмалӧм му эжсӧ юкталін зэрӧн. Тырмас нин! Весась тась, кытчӧ тэд гажыд (Кольӧма тэнад тай парсалан кадыд). Тырмӧдз нин кӧтасис зэр ваӧн муыс. Вӧр-пуыс пожъясис... Ӧшалӧ лысва. Гӧгӧр дзик лӧньӧма — нюмъялӧ ывла... Ӧтнад тэ син вежан. Мун татысь, мун!
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Медбӧръя кымӧртор
Жанр: 
Ӧшмӧс: 
Оригинал гижысь
Пушкин Александр Сергеевич
Пасйӧд: 

Кывбурсӧ гижӧма Пушкин вылысь.

* Кунӧр — зэра кымӧр. Кунӧра кымӧр — торйӧсь-торйӧсь, абу ӧтпомся (авт.).
* Югамӧм — югыд, весасьӧм, мича (авт.).

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1